Překvapuje vás, že například obří letoun Airbus A380, který dosedne na dráhu rychlostí okolo 300 kilometrů za hodinu, dokáže po přistání zpomalit na relativně krátké vzdálenosti? Příčinou je takzvaný obraceč tahu neboli anglicky „thrust reverser“.

Vývoj tohoto zařízení byl zahájen v na přelomu 50. a 60. let minulého století., kdy se u dopravních letadel objevil pohon proudovými motory. Přistávací rychlost letadel poháněných tryskovými motory se tehdy pohybovala okolo 200 km/h při přistávací hmotnosti letounu 100 tun. Měla-li se přistávací dráha letounu udržet v přijatelných mezích, bylo nutno vedle obvyklých podvozkových i aerodynamických brzd, vyvinout i jiné alternativní brzdící zařízení.

V první řadě došlo podle vojenského vzoru na přistávací padáky. Používaly je například sovětské Tupolevy Tu-104 nebo francouzské letouny Caravelle. Na dopravních letištích byly ale přistávací padáky nepraktické a zdržovaly provoz letadel. Pak ale přišel nápad obrátit proud spalin z trysky proudového motoru směrem dopředu, čili proti směru dojezdu letounu na přistávací dráze.

Obraceče tahů se rozdělují zpravidla do dvou skupin. Jedná se o obraceče mušlové a mřížové. Mušlové obraceče se montují symetricky kolem osy motoru v jedné nebo dvou mušlích. Je to konstrukčně jednoduché řešení, avšak silně mechanicky namáhané. Proto potřebují tyto obraceče tahu k vychýlení hydraulické, pneumatické nebo elektrické zvedáky.  Stěny těchto obracečů jsou kvůli velké teplotě výstupních plynů z proudového motoru zhotoveny z titanu.

Mřížové obraceče používají k vychýlení proudu spalin mříže zabudované do pláště motoru v oblasti kolem trysky. Princip fungování těchto obracečů je složitější než u mušlových. Proud výstupnímu plynu je k mříži nasměrován nátáčivými lopatkami. Mřížový obraceč tahu je výrazně tišší než mušlový, k jeho aktivaci dochází odsunutím části vnějšího pláště motoru v prostoru trysky.

U moderních proudových motorů obracejí mřížové obraceče pouze vnější, studený,  proud vzduchu obtékající motor. Jsou tak výrazně tišší a nemusí se montovat  až do oblasti trysky.

 Obraceč tahu na Fokkeru 100

Obraceč tahu na typu McDonnellu Douglas C-17 (foto: Michael Pereckas from Milwaukee, WI, USA - C-17 Reverser, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31627909)

Obraceč tahu na typu Airbus A320 (foto:  Pieter van Marion from Netherlands - F-GTAR Air France, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29588149)

 

Zdroj L+K 2009/09