Jistě jste již během cesty letadlem všimli, že se zejména při vzletu a přistání pohybují na předním i zadním konci křídla různé plochy. Je jich více druhů a souhrnně se nazývají mechanizace křídla. Tento článek několik z nich představí. Jako prostředek ke zvýšení vztlaku při vzletu a přistání byly klapky použity již v roce 1914 na britském letadle S.E.4. Moderní štěrbinové klapky vynalezl v roce 1917 německý pilot Gustav Lachmann.

Pohyblivé plochy na přední straně křídla se nazývají sloty. Vysunuté sloty při startu slouží k rychlejšímu stoupání letounu, při přistání snižují rychlost a umožňují lepší ovladatelnost letounu. U moderních dopravních letadel se převážně používají dva druhy slotů – výsuvné před křídlo (na prvním obrázku Airbusu A330) a tzv. Krügerova klapka, kdy se dolní část náběžné hrany křídla odklápí směrem dopředu. Sloty zvyšují vztlak pouze při větších úhlech náběhu a tak našly uplatnění až u proudových dopravních letadel se šípovýmí křídly, u vrtulových letadel s přímým křídlem se prakticky nevyskytují.

Na horní straně zadní části křídla se směrem vzhůru vyklápí tzv. spoilery. Spoiler snižuje vztlak a ruší obtékání vzduchu okolo křídla. Používá se zejména po přistání, kdy přitlačí letadlo k povrchu dráhy (na obrázku u Airbusu A330), ale také i během letu, kdy snižuje dopřednou rychlost.

Poslední pohyblivou plochou na křídle jsou vztlakové klapky. Nacházejí se na zadní části křídla a vysouvají se směrem dolů. Slouží ke zvýšení vztlaku na křídle a používají se jen při vzletu a přistání. Při vzletu slouží ke zkrácení rozjezdu, při přistání ke snížení přistávací rychlosti. U moderních dopravních letadel se většinou používají tzv.Fowlerovy klapky, které se před sklopením vysouvají za křídlo a zvětšují tím plochu křídla. Mohou být jednoštěrbinové tzn, že při vysunutí se mezi křídlem a klapkou vytvoří jedna štěrbina (na obrázku u McDonnell Douglasu MD-11).

Dalším vývojem vznikly tzv. dvouštěrbinové klapky (na obrázku u Antonovu An-124 Ruslan), kde se mezi křídlem a vysunutou klapkou vznikají štěrbiny dvě. U dopravních letadel je poprvé použila firma Douglas u typu DC-6. Sice méně napomáhají zkracovat délku rozjezdu při vzletu než klapky jednoštěrbinové, ale zase více snižují přistávací rychlost.

 

Zdroj: L+K 1994

Foto: Petr Hlaváček