Dne 25.8.1955 se poprvé vznesl do vzduchu prototyp (registrace G-AODE) nového letounu firmy Handley Page - H.P.R. 3 Herald. Nový letoun navrhla a zkonstruovala divize Handley Page v Berkshiru, která byla před integrací do Handley Page (H-P) známá pod názvem Miles Aircraft Company. Herald také poněkud připomínal Miles Marathon, vyráběný firmou Miles několik let před začleněním do koncernu H-P. Handley Page Herald byl hornoplošník vybavený dvěma pístovými hvězdicovými motory Alvis-Leonides Major. Kabina letounu byla přetlakována a pojala maximálně 44 pasažérů. Herald byl navržen především jako sběrný letoun pro operátory v zemích Commonwealthu, kde měl vozit cestující z menších aglomerací do velkých měst, případně k přestupu na další linky. Marketingový průzkum ukázal, že tito dopravci požadují letoun schopný operovat z nezpevněných ploch, s malými nároky na údržbu a vybavený pístovými motory ( zde ukázalo jejich zastaralé konzervativní myšlení neboť se obávali motorů turbovrtulových). Po obdržení objednávek na 29 kusů začala H-P připravovat výrobu. Tou dobou však již byl 3 roky v provozu Vickers Viscount a ukázalo se že „obávané“ turbovrtulové motory jsou nejenom velmi spolehlivé a nenáročné, ale také velmi ekonomické. Po konzultacích se zákazníky a také pod vlivem do výroby právě zaváděného Fokkeru 27 ( poháněného turbovrtulovými motory Rolls Royce Dart) což byl typ stejné kategorie jako Herald se firma Handley Page rozhodla v roce 1957 letoun přepracovat a vybavit ho rovněž turbovrtulovými Darty. Prototypy létající s pístovými motory byly taktéž konvertovány na motory turbovrtulové. Letouny byly přeznačeny na H.P.R. 7. V roce 1958 byla tedy konečně zahájena sériová výroba Heraldu ve verzi 100 s kapacitou 47 cestujících a později i verze 200 s prodlouženým trupem a místy pro 56 cestujících. Většinu vyrobených letadel odebíraly britské společnosti jako BEA nebo British United. Celkem byly vyrobeny 4 Heraldy verze 100, 36 Heraldů verze 200 a 8 verze 400, což byla vojenská modifikace „ dvoustovky“ pro Royal Malaysian Air Force. Výroba byla zastavena v roce 1970 v důsledku zániku výrobce, společnosti Handley Page.

foto: Eduard Marmet , CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20415675

 

  verze -200
Rozpětí 28,88 m
Délka 23,01 m
Výška 7,34 m
Max. vzletová hmotnost 19,5 t
Cestovní rychlost 426 km/h
Dolet 1770 km
Max. počet cestujících 56
Počet členů posádky 2
Motory 2x Rolls Royce Dart 527, výkon po 1 570 kW