Dnes již není problém vypravit speciální nákladní let Boeingu 747F určený pouze pro přepravu osobních automobilů. Existují speciální doky, které pojmou dva vozy nad sebou a pak se po válečkové dráze nakládají do letadla. Je to obvyklý způsob přepravy například vozů Formule 1. Podívejme se ale nyní do  druhé poloviny 80.let minulého století, kdy se s tímto způsobem dopravy teprve začínalo. V roce 1985 uzavřela americká automobilka General Motors kontrakt s italskou karosářskou společností Pinifarina na společnou výrobu automobilu Cadillac Allanté. Jelikož se jednalo o luxusní automobil bylo rozhodnuto zajišťovat přepravu dílů a celků mezi USA a Itálií letecky. Kontrakt na přepravu vyhráli společnosti Lufthansa Cargo a Alitalia Cargo se svými nákladními Boeingy 747-200F.

Výrobní řetězec začínal v německém Duisburgu u firmy Thyssen, kde se pro Allanté vyráběli plechové díly. Odtud je kamiony dopravovaly do italského Turína, kde v nich v závodě Pinifarina tvarovali karoserie. Z Detroitu sem byly  letecky dopraveny šasi, sedadla a palubní desky. Pinifarina všechno smontoval dohromady a posílal zpět letecky do Detroitu k finálnímu dohotovení.

Vybavené karoserie byly přímo v závodě Pinifarina v Turíně upevňovány na speciální hliníkové palety a pak byly kamiony dopravovány na letiště. Odtud každé pondělí a čtvrtek vzlétali do Detroitu Jumbo Jety německé Lufthansy, v úterý pak stejný letoun Alitalie. Po devíti hodinách letu pak Boeingy 747 přistávali v USA, kde vyložili 56 automobilů Cadillac Allanté. Cestou zpátky vezli prázdné složené palety a zmíněné autodíly. Přeprvní řetězec dostal označení „Allanté Air Bridge“.

Na svou dobu se jednalo o nesmírně nákladnou přepravu, která ovšem měla své logistické výhody. Jednak Pinifarina ani Cadillac nepotřebovali skladovací prostory pro tisíce karoserií, jednalo se tak o jedno z prvních použití zásobovací metody just-in-time. Druhou výhodou bylo, že karoserie nepřišly do styku se slaným oceánským vzduchem při námořní přepravě a snížila se tak pravděpodobnost koroze.

Tento letecký most nakonec trval plných 8 let, do roku 1993, kdy byla ukončena výroba modelu Allanté. Celkem bylo takto vzduchem přepraveno přes 21 000 vozů.

 

 Zdroj: L+K 1987
Foto: http://www.allante.4t.com
https://www.hemmings.com
http://www.carbuildindex.com